Przejdź do treści
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY SPECJALNEJ 2020
7 marca 2020

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY SPECJALNEJ 2020

5 marca 2020 r. Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy zorganizował Dzień Otwarty dla dzieci i młodzieży z powiatu dębickiego oraz ich rodziców. Przybyłych na to wydarzenie gości powitała Pani Dyrektor Marta Biłas, która po przedstawieniu oferty edukacyjnej i terapeutycznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zaprosiła na obejrzenie programu artystycznego przygotowanego przez wychowanków szkoły. Rodzice oraz dzieci mogli również zapoznać się z bazą dydaktyczną szkoły oraz wziąć udział w zajęciach praktycznych w ramach realizowanych zajęć. Dzień Otwarty był także okazją do rozmów ze specjalistami prowadzącymi poszczególne terapie oraz poznania funkcjonujących w szkole kół zainteresowań. No Valid Folder Selected

Osobom, którym nie udało się dotrzeć do nas w tym dniu, przypominamy że szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, świetnie wyszkolona kadrą i ciekawymi zajęciami. Dodatkowo, jako jedni z nielicznych w powiecie, jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną szeroki wybór zajęć specjalistycznych: korekcyjnych, rehabilitacyjnych, logopedycznych, neurologopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych, integracji sensorycznej, komunikacji pozawerbalnej oraz EEG Biofeedback. Każdy z naszych uczniów ma zapewnione indywidualne podejście, dzięki któremu jest wspierany ich rozwój, ale które także pozwala na dostrzeżenie ukrytych talentów, które mogą być rozwijane w ramach kół zainteresowań: sportowych, teatralnych, plastycznych, muzycznych, ekologicznych, fotograficznych, technicznych. Nasza placówka od lat współpracuje  z instytucjami kulturalnymi oraz Olimpiadami Specjalnymi. Młodzież ucząca się w Szkole Przysposabiającej do Pracy uczestniczy w zorganizowanych praktykach, które nie tylko przybliżają specyfikę danych zawodów, ale również dają możliwość do preferencji zawodowych. Wszyscy wychowankowie mają możliwość nie tylko rozwoju poznawczego, ale przede wszystkim społecznego, gdyż jesteśmy organizatorami wielu wyjść i wycieczek, integrujemy się z lokalną społecznością i co najważniejsze – dbamy, by każdy uczeń pokonywał swoje ograniczenia i czuł się ważny. Przybyłym do nas gościom dziękujemy za odwiedziny. Pragniemy też przypomnieć, że rekrutacja do Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy  oraz zespołu rewalidacyjno-wychowawczego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim trwa cały rok. Zachęcamy również rodziców dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły nauki w szkole podstawowej, do zapisywania ich na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Skip to content