Przejdź do treści

AKTUALNA OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY

 

Zespół Szkół Specjalnych jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem oraz Zespołem Aspergera. W jego skład wchodzą:
• Przedszkole Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
• Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna z klasami dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz zespołami edukacyjno-terapeutycznymi dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
• Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
• Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole.

Przy naszej szkole działają także Stowarzyszenie „Z potrzeby serca” oraz Sekcja Olimpiad Specjalnych „Dragon”.

 

ATUTY NASZEJ SZKOŁY TO:
• Świetnie wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dbająca o maksymalne uspołecznienie oraz rozwój zainteresowań i talentów uczniów
• Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych technik oraz metod
• Bogata oferta zajęć specjalistycznych (m.in. z zakresu: logopedii, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, komunikacji pozawerbalnej, integracji sensorycznej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, psychologii, EEG Biofeedbacku)
• Liczne koła zainteresowań, które odkrywają i rozwijają pasje uczniów (m.in.: kółko regionalne, kółko taneczne, harcerstwo, zajęcia fotograficzne, kółko przyrodnicze, Klub Majsterkowicza, poezjoterapia, kręgle)
• Dbałość o integrację uczniów, ze środowiskiem lokalnym i nie tylko, poprzez organizację ciekawych i edukacyjnych wyjść oraz wycieczek, zarówno jednodniowych jak i kilkudniowych
• Przyjazna atmosfera oraz bezpieczeństwo (nauka w kolorowych i nowocześnie wyposażonych salach, bezpieczny dowóz uczniów do szkoły, opieka szkolnej świetlicy).

 

JEŚLI JESTEŚ NASZYM UCZNIEM MOŻESZ:
• zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu
• nauczyć się samodzielności i zaradności życiowej
• być uczestnikiem ciekawych warsztatów i poznać interesujące osoby
• uczestniczyć w licznych wyjazdach i rajdach
• uczyć się w miłej atmosferze oraz poznać nowych kolegów i koleżanki
• zdobyć nowe umiejętności, np. pływania, gry w warcaby, szachy, kręgle itp.
• zgłębić tajniki sztuki fotograficznej, garncarskiej, rzeźbiarskiej i wielu innych dziedzin
• zdobywać medale, nagrody, dyplomy
• być tancerzem, aktorem, kucharzem, ogrodnikiem, stolarzem, muzykiem, informatykiem, podróżnikiem, piechurem, harcerzem – kimkolwiek zechcesz, a my Ci w tym pomożemy, bo wiemy, że możesz być NAJLEPSZY!

 

JEŚLI JESTEŚ RODZICEM, KTÓRY ZAPISUJE SWOJE DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY, TO WIEDZ, ŻE MOŻESZ:
• wyposażyć je w wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu
• zapewnić mu naukę w atmosferze zrozumienia i tolerancji
• skorzystać z indywidualnej opieki i terapii, która zapewni Twojemu dziecku wszechstronny rozwój od jego narodzin do 25 roku życia
• otrzymać potrzebne informacje w zakresie pomocy socjalnej, prawnej, specjalistycznej, medycznej lub urzędowej
• zyskać pewność, że Twoje dziecko nie tylko nabędzie nowych i niezbędnych umiejętności, ale przede wszystkim będzie czuło się bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe

 

Skip to content