Przejdź do treści

Ten rodzaj zajęć jest skierowany do dzieci, które borykają się z niedosłuchem oraz wszelkimi zaburzeniami będącymi jego efektem. Terapia surdopedagogiczna jest prowadzona indywidulanie z uczniem, co pozwala na jak najlepsze poznanie skali trudności, z którymi się mierzy i wypracowanie systemu działań, które pozwolą mu na lepsze funkcjonowanie. Praca surdopedagoga kładzie nacisk na wszystkie obszary związane z percepcją słuchową oraz skupia się na minimalizowaniu skutków niedosłuchu, m.in. w wymowie czy konstrukcjach składniowych i gramatycznych wypowiedzi.

Skip to content