Przejdź do treści

BIBLIOTEKA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY

 

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, a dla uczniów – ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. Udziela także pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej.

W bibliotece można samodzielnie, lub przy pomocy nauczyciela bibliotekarza zdobywać wiedzę, korzystać z różnorodnych źródeł informacji oraz miło spędzić czas.

Nasza biblioteka systematycznie uzupełnia zbiory, kierując się przy tym potrzebami i możliwościami naszych uczniów. Dzięki temu, można w niej znaleźć wiele ciekawych pozycji przeznaczonych nie tylko dla dzieci, które nabyły umiejętność samodzielnego czytania, ale również dla tych, które są w trakcie tej nauki lub nie nabyły tej umiejętności.
W naszej bibliotece organizowane są konkursy czytelnicze, wykonywane są gazetki okolicznościowe i tematyczne. Biblioteka współpracuje również z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Dębicy.


Multimedialne Centrum Informacyjne

Biblioteka wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero).
Program działania Centrum zapewnia:

REGULAMIN BIBLIOTEKI W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

  2. Książki można wypożyczyć na okres 1 miesiąca.

  3. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek.

  4. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

  5. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

  6. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki należy zwrócić do biblioteki.

Skip to content