Przejdź do treści

Zajęcia z komunikacji pozawerbalnej są przeznaczone dla uczniów niemówiących. Mają one na celu znalezienie alternatywnej formy komunikacji, która będzie najbardziej czytelna dla dziecka. W zależności od predyspozycji danego ucznia, mogą to być piktogramy, symbole PCS, Makaton itp. Praca z dzieckiem jest prowadzona indywidualnie i opiera się na wdrażaniu go w rozumienie danych symboli, a następnie na nauce operowania nimi. Ćwiczenia nabywania alternatywnego sposobu komunikowania się są także kontynuowane na innych zajęciach, co pozwala na systematyczną naukę opanowywania tej formy komunikacji z otoczeniem.

Skip to content