Przejdź do treści
Deklaracja dostępności
30 marca 2023

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERISU INTERNETOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY

Oświadczenie o dostępności:

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zssdebica.edu.pl/ oraz BIP: http://bip.zssdebica.edu.pl/

Nazwa podmiotu publicznego:

Zespół Szkół Specjalnych
Parkowa 1A,
39-200 Dębica
tel.: 14 677 85 98

e-mail:  zss-debica@oswiata.org.pl

Adres strony internetowej: http://zssdebica.edu.pl/ wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki: /ZSSDebica/skrytkaESP

Data publikacji strony internetowej:     2020-09-21.

Data ostatniej dużej aktualizacji:           2020-09-21.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2023-03-26.

Status:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu,
 • kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
 • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA;
 • obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)
 • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR);
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.
 • Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery);
 • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu);
 • mapa strony;
 • przejrzysty i czytelny układ materiałów;
 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w lewym elemencie nawigacji.

Skróty klawiaturowe:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data-sporządzenia Deklaracji dostępności:

Deklarację uaktualniono 2023-03-24 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://zssdebica.edu.pl/spełnia wymagania w 99,81%.

Kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi:

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 • Osobą odpowiedzialną są Panie Monika Król-Moździerz i Małgorzata Hajduk, adres poczty e-mail: zss-debica@oswiata.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 677 85 98.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Opis procedury wnioskowo-skargowej dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Żądanie powinno zawierać:

– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
– sposób kontaktu.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

 

Najnowsze wpisy

Jadłospis
Jadłospis

3 października 2023

Jadłospis
Jadłospis

25 września 2023

Wyrazy współczucia
Wyrazy współczucia

23 września 2023

Skip to content