Przejdź do treści

HISTORIA SZKOŁY

Początki kształcenia specjalnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Dębicy sięgają roku 1959. Wówczas to przy Szkole Podstawowej Nr 3 utworzono klasę specjalną, zwaną pomocniczą. Z dniem 1 września 1966 roku, decyzją władz oświatowych, klasy specjalne przekształcono w samodzielną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 7 w Dębicy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Jej pierwszym dyrektorem został pan Ryszard Pocheć.

W 1975 roku utworzono dwie klasy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Przez kolejne lata placówka zwiększała liczbę klas, dostosowując się do bieżących potrzeb edukacyjnych. Oprócz działalności edukacyjnej na terenie szkoły, do roku 2017, prowadziliśmy grupę wychowawczą ZOZ Dębica, funkcjonującą jako świetlica szpitalna.

Jedną z ważniejszych zmian dla naszej szkoły była nowa lokalizacja – z dniem 1 września 1991 roku, nową siedzibą stał się budynek przy ulicy Matejki 22.

Kilka lat później w szkolnictwie nastąpiła reforma, w wyniku której w Zespole Szkół Specjalnych, oprócz szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy, zaczęło funkcjonować gimnazjum. Zmiana ta trwała blisko 20 lat, gdyż od roku 2019 gimnazja zostały wygaszone na skutek reformy oświaty z 2017 roku.

Mimo licznych zmian, które dotykały edukację na przestrzeni tych lat, naszą szkołę niezmiennie cechuje otwarcie na każde dziecko, niezależnie od trudności i dysfunkcji, z którymi się boryka. Każdy uczeń jest traktowany przez nas indywidualnie, gdyż jesteśmy pewni, że takie podejście pozwala nam jak najlepiej poznać dziecko i wydobyć jego ukryte talenty i umiejętności.

Obecnie Zespół Szkół Specjalnych mieści się w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Parkowej, gdzie zapisze się kolejna część historii naszej szkoły.

Skip to content