Przejdź do treści
DODATKOWE DNI WOLNE
3 października 2019

DODATKOWE DNI WOLNE

30 IV 2020 r.

12 VI 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( DZ.U. z 2017. poz.1603)

 

 

Skip to content