Przejdź do treści

Zajęcia psychologiczne są prowadzone indywidualnie lub grupowo. Pozwalają one na poznanie dziecka i jego problemów. Prowadzone indywidualnie pomagają uczniowi w przezwyciężaniu jego ograniczeń i obaw, dają możliwość do analizy zachowania, które nie jest akceptowane społecznie i wypracowania działań, które je poprawią. Z kolei prowadzone w klasie pozwalają poznać relacje między rówieśnikami i wykryć ewentualne konflikty. Psycholog prowadzi wówczas działania, które neutralizują nieporozumienia i integrują zespół klasowy, tworząc tym samym przyjazne otoczenie dla każdego ucznia.

Skip to content