Przejdź do treści
Wsparcie w kryzysach i ochrona przed przemocą
12 lutego 2024

Wsparcie w kryzysach i ochrona przed przemocą

Szanowni Państwo,

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pragnie zwrócić uwagę Państwa na możliwość otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe w formie pomocy prawnej i psychologicznej, a także wsparcia o charakterze finansowym.

Informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie uzyskać można klikając w linki:
https://rzeszow.uw.gov.pl/ppd/przeciwdzialanie-przemocy-domowej
https://rzeszow.uw.gov.pl/ppd/przedstawiciele-i-sluzby

Całą dobę dostępny jest Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”:
https://www.gov.pl/web/pr-wroclaw/ogolnopolski-telefon-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie.

Ponadto, w różnego rodzaju kryzysach dostępna jest bezpłatna, pomoc telefoniczna:

Skip to content