Przejdź do treści

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY ORAZ INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

 

Nasza szkoła, oprócz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, prowadzi również Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 lat do 25 roku życia.

Zajęcia prowadzone w ramach zespołu wynoszą 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie) i są organizowane w grupach 2 – 4 osobowych.

Terapeuci, w ramach pracy na zespole, korzystają z zarówno ze sprawdzonych metod i technik pracy, jak również tych nowoczesnych, poznanych w trakcie licznych szkoleń.

Nasz placówka dysponuje Salą Doświadczania Świata oraz wszelkimi pomocami dydaktycznymi służącymi do jak najlepszego, wielozmysłowego poznania świata przez dziecko.

Warto wspomnieć, że nasz Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy to nie tylko zajęcia „w szkole”. Nasi terapeuci zabierają swoich podopiecznych na różne wyjścia, dbając przy tym o ich komfort i poczucie bezpieczeństwa. Pozwala to dziecku na poznanie nowych miejsc, bodźców i doświadczeń zmysłowych. Dzieci, uczęszczające na zajęcia w zespole, są też aktywnie włączane w życie szkoły – biorą udział w konkursach, przedstawieniach czy też zabawach.

Dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, które przebywają w swoich rodzinnych domach, jest możliwość organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie jak w przypadku Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego na ternie szkoły, są one przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 25 roku życia.

W przypadku korzystania z zajęć indywidualnych, nasi terapeuci dojeżdżają do domów uczniów, gdzie w wyznaczonym przez rodziców miejscu, organizują działania dydaktyczne wspierające rozwój dziecka.

 

Skip to content