Przejdź do treści

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

III etapem edukacyjnym w szkolnictwie specjalnym jest Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Tak jak w dwóch wcześniejszych etapach, czyli klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej, tak i w tym jest możliwość przedłużenia edukacji o jeden rok oraz korzystania z zajęć specjalistycznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Nasi uczniowie zdobywają wiedzę na takich przedmiotach jak: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność muzyczną / techniczno-plastyczną / sportową / komputerową, zajęcia rozwijające komunikowanie się, trening zainteresowań, wychowanie fizyczne, religia.
Istotnym elementem nauczania w klasach przysposabiających do pracy jest aspekt praktyczny. Jest on realizowany na przedmiotach, które mają wdrożyć uczniów do umiejętności przydatnych pod kątem wykonywania pracy. Temu działaniu pomagają takie przedmioty jak: szycie, zajęcia porządkowe, dekoratorstwo, gospodarstwo domowe, uprawa roślin czy elementy prac biurowych. Oprócz waloru praktycznego są one doskonałym wprowadzeniem do pełnienia określonej roli w trakcie późniejszych praktyk zawodowych. Wspomniane praktyki są nieodłącznym elementem kształcenia uczniów na III etapie edukacyjnym. Nasza placówka od lat zapewnia uczęszczającej do nas młodzieży zorganizowane praktyki zawodowe w różnych miejscach, dzięki czemu nasi uczniowie nie tylko mogą poznać dane zawody w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. W tym celu systematycznie współpracujemy z hotelami, zakładami krawieckimi, lokalami gastronomicznymi, kwiaciarniami, biurami czy też sklepami.
Dzięki temu połączeniu, młodzież może zgłębić swoją wiedzę o danych zawodach, niezbędnych w nich umiejętnościach, a przede wszystkim wdrożyć się do samodzielnej pracy.

 

Skip to content