Przejdź do treści

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub grupowo. Praca z dzieckiem skupia się na motywowaniu go do ćwiczeń w obszarach wymagających usprawnienia oraz niwelowaniu deficytów w danych sferach rozwojowych. Głównymi celami terapii pedagogicznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych są m. in.:

Skip to content