Przejdź do treści

Ten rodzaj zajęć jest przeznaczony dla dzieci niedowidzących i niewidomych, i jest prowadzony indywidulanie z danym uczniem. Terapia skupia się głównie na rehabilitacji wzroku z dostosowaniem technik pracy do indywidualnych możliwości i predyspozycji ucznia. W trakcie zajęć oprócz stymulacji widzenia i sprawności z nim związanych, uczeń rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową.

Skip to content