Przejdź do treści
X SZKOLNY RAJD PIESZY ” LAS WOLICA 2015″
15 października 2015

X SZKOLNY RAJD PIESZY ” LAS WOLICA 2015″

W dniu 05 października 2015 roku odbył się X Szkolny Rajd Pieszy „Las Wolica 2015”  Pieszą wędrówkę rozpoczęliśmy od wyjścia ze szkoły udając się do Lasu Wolica. No Valid Folder Selected

Następnie nasza trasa wiodła pod górę, docierając do Kapliczki, gdzie zrobiliśmy dłuższy postój na drugie śniadanie. Trochę wypoczęci ruszyliśmy w dalszą trasę docierając do punktu widokowego wzniesienia w Latoszynie,  gdzie można było zachwycać się otaczającym krajobrazem ( pięknymi widokami  na rozciągające się łąki i leśne pagórki  miejscowości: Latoszyn, Gumniska, Braciejowa). Po tych miłych wrażeniach zeszliśmy z powrotem  do Lasu Wolica, gdzie w przygotowanym miejscu rozpaliliśmy  ognisko i upiekli kiełbasę. Syci, wypoczęci i zadowoleni pomaszerowaliśmy do szkoły.
I w tym roku zebrała się spora grupa wytrwałych piechurów (34 uczniów). W Rajdzie wzięły  udział:
*          ze szkoły podstawowej klasy: 1,2r.n; 6r.n
*          ze szkoły gimnazjalnej klasy: I,IIGa; II/IIIGb; II/IIIGc;
*          ze szkoły przysposabiającej do pracy klasy: 2/3PC; 3PD
Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Danuta Wadas i Monika Madej (opiekunka), Joanna Janiec, Marta Reguła, Barbara Rubach, Ewa Górecka, Monika Stolarska-Cieśla.
Za organizację Rajdu  byli odpowiedzialni: Danuta Wadas i Łukasz Drąg.
Głównym celem Rajdu  było: wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w działalności o charakterze turystyczno ? rekreacyjnym; integracja dzieci z poszczególnych klas; wzbudzanie uczuć estetycznych w wyniku obserwacji przyrody; zdolność pokonywania zmęczenia, kształtowanie wytrzymałości, orientacji i odwagi; umiejętność rozpalania i gaszenia ogniska, pieczenia kiełbasy.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom za włączenie się w przygotowanie IX Szkolnego Rajdu Pieszego.

Skip to content