Przejdź do treści
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
16 lutego 2013

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

IV etap edukacyjny: klasy I, II, III

 • Realizowane są zajęcia: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy (gospodarstwo domowe, dekoratorstwo, szycie, uprawa roślin, prace porządkowe, elementy stolarstwa i wykończenia), wychowanie fizyczne, religia  oraz zajęcia specjalistyczne(10 godzin tygodniowo)
 • Zajęcia specjalistyczne to:
  • – muzykoterapia
  • – arteterapia
  • – zajęcia logopedyczne
  • – terapia metodą EEG BIOFEEDBACK
  • – Metoda Tomatisa
  • – terapia z wykorzystaniem komputera
  • – elementy stolarstwa i wykończenia
  • – terapia Integracji Sensorycznej (SI)
  • – gimnastyka korekcyjna
  • – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • – zajęcia z psychologiem
  • – zajęcia sportowe
  • – zajęcia kreatywno-muzyczne
  • – zajęcia kreatywno-plastyczne
 • Obejmuje opieką uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
No Valid Folder Selected No Valid Folder Selected

Najnowsze wpisy

Jadłospis
Jadłospis

19 lutego 2024

Walentynki
Walentynki

16 lutego 2024

Zabawa karnawałowa
Zabawa karnawałowa

16 lutego 2024

Skip to content