Przejdź do treści
SALON GIMNAZJALISTY
14 marca 2019

SALON GIMNAZJALISTY

Salon Gimnazjalisty i Ósmoklasisty – to wydarzenie, które dnia 12 marca  2019 r. zgromadziło rzesze młodzieży z całego powiatu w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. Podczas tego spotkania uczniowie Gimnazjum nr 6 z nauczycielami: p. Anną Podlasek i p. Bogusławą Strzyż oraz ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz z p. Jadwigą Parys i p. Martą Regułą reprezentowali ZSS w Dębicy.

Poniżej przedstawiamy pełną ofertę Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy:
Nasza szkoła jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W skład Zespołu Szkół wchodzą:
– Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim.
– Zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W ramach zajęć szkolnych zapewniamy praktyki uczniowskie w zakresie usług gastronomicznych,
hotelarskich, ogrodniczych, krawieckich, biurowych
oraz dekoratorskich.
– Zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim.
– Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim.
– Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności
do rozpoczęcia nauki w szkole.

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK I METOD:

– stymulacja EEG Biofeedback,
– Integracja Sensoryczna (SI),
– stymulacja w Sali Polisensorycznego Doświadczania Świata,
– komunikacja alternatywna AAC,
– Metoda Tomatisa,
– edukacja w Multimedialnym Centrum Informacji,
– terapia w pracowni komputerowej,
– bogata oferta oddziaływań terapeutycznych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

– rehabilitacja ruchowa,
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
– terapia logopedyczna,
– zajęcia rewalidacyjne,
– gimnastyka korekcyjna,
– arteterapia,
– muzykoterapia, taniec, teatr,
– nauka pływania,
– praca z komputerem,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
– zajęcia kreatywne,
– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania. No Valid Folder Selected

 

Odwiedzający nasze stoisko pedagodzy i ich podopieczni mieli okazję zobaczyć prace z ceramiki i sztuki użytkowej oraz filmy promujące naszą placówkę – zrealizowane przez p. Pawła Stachnika. Zapoznali się z ofertą szkoły wyeksponowaną na banerach i plakatach; wzięli też ze sobą foldery, ulotki i wizytówki przygotowane przez Zespół ds. Promocji. Miłym prezentem stały się dla odwiedzających zakładki do książek ze „złotymi myślami”- kaligraficznie wypisanymi przez p. Monikę Solarską. Przyciągającym wzrok, kolorowym upominkiem były też małe rękodzieła starannie wykonane pod kierunkiem p. Ewy Góreckiej, p. Anny Jurkiewicz i p. Magdaleny Przybycień. Wiele innych niespodzianek czekało w tym dniu na przybyłą na Salon młodzież: pokazy strojów, fryzur, pojazdów; ale też doświadczenia chemiczne, testy psychologiczne, degustacje. A co najważniejsze, największą radość przyniosły spotkania i rozmowy z rówieśnikami z innych placówek.

 

Skip to content