Przejdź do treści
SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
10 marca 2013

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Głównym celem organizowania Sal Doświadczania Świata jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością.

Zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka bowiem dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania.
Pracując z dzieckiem niepełnosprawnym w Sali Doświadczania Świata staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez:

 • Stymulację percepcji wzrokowej
 • Stymulację percepcji słuchowej
 • Stymulację percepcji dotykowej
 • Stymulację percepcji węchowej
 • Stymulację percepcji smakowej
 • Stymulację zmysłu równowagi

Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest ważnym źródłem rozwoju każdego dziecka gdyż:

 • zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania,
 • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
 • zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców
 • zwiększa wrażliwość
 • poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
 • motywuje do podejmowania aktywności
 • przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
 • wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych
No Valid Folder Selected

Opracowanie: mgr Barbara Kołodziej

Skip to content