Przejdź do treści
REGULAMIN VI OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH
16 marca 2019

REGULAMIN VI OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

Cele:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;
– kształtowanie samooceny i kompetencji społecznych;
– promowanie  umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia;
– poszerzanie i utrwalanie wiedzy nt. wielkości zbiorów, znajomości figur geometrycznych, nominałów monet i banknotów, działań na liczbach tj. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, kolejność wykonywania działań: na konkretach, pamięciowe lub z pomocą kalkulatora;
– wspieranie umiejętności matematycznych uczniów.

Zakres wiadomości i umiejętności przydatny uczestnikom VI Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych:

Szkoła Podstawowa:
Część I
– rozróżnianie podstawowych kolorów: biały, żółty, czarny, czerwony, zielony;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt;
– porównywanie zbiorów przedmiotów, monet:  < , >, = .
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego w formie inscenizacji w zakresie 10;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 – na konkretach lub pamięciowe;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na kalkulatorze.

Gimnazjum:
Część I
– rozróżnianie kolorów: żółty, czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, czarny;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;
– porównywanie zbiorów monet i banknotów: < , >, = ;
– szacunkowe określanie wartości monet.
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 20;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 – na konkretach lub pamięciowo;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 – na kalkulatorze.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
Część I
– rozróżnianie kolorów: żółty, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, romb, owal;
– porównywanie wartości monet i banknotów: < ,=, >;
– szacunkowe określanie wartości zakupów.
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 25;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na konkretach lub pamięciowe;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – na kalkulatorze.

Konkurs przeprowadza się oddzielnie dla każdego typu szkoły: część I w formie ustnej, oraz część II w formie pisemnej.
Zadania odczytywane będą na głos. Za prawidłową odpowiedź  w części I uczestnik otrzymuje 1 punkt. Działania na liczbach w części II będą oceniane punktowo – 2 punkty za każdą dobrą odpowiedź. Wynik będzie sumą zdobytych punktów. Na ich podstawie przyznane zostaną miejsca I, II i III na każdym etapie nauczania.
Uczestników V Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych zgłaszają organizatorom nauczyciele funkcjonowania lub wychowawcy poszczególnych klas do dnia 15. 03. 2019 r.

W zgłoszeniu należy uwzględnić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Skład komisji konkursowej:
p. Bogusława Strzyż – przewodnicząca, opiekun uczniów SPdP;
p. Anna Borkowska – koordynator, opiekun uczniów gimnazjum;
p. Ewelina Dudziak – koordynator, opiekun uczniów szkoły podstawowej.

VI Szkolna Olimpiada Umiejętności Matematycznych odbędzie się dnia 27 marca 2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 kwietnia 2019 r. na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej ZSS w Dębicy.

Za zdobycie I, II i III miejsca laureaci otrzymają dyplomy i nagrody wręczane przez dyrekcję podczas szkolnej uroczystości.

Najnowsze wpisy

Jadłospis
Jadłospis

19 lutego 2024

Walentynki
Walentynki

16 lutego 2024

Zabawa karnawałowa
Zabawa karnawałowa

16 lutego 2024

Skip to content