Przejdź do treści
OLIMPIADA MATEMATYCZNA
25 marca 2013

OLIMPIADA MATEMATYCZNA

Komisja konkursowa I Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych dla uczniów ZSS w składzie: p. Bogusława Strzyż – przewodnicząca komisji konkursowej, op. uczniów SPdP; p. Anna Borkowska – z-ca przewodniczącego komisji konkursowej, gimnazjum; p. Ewelina Dudziak, p. Barbara Rubach – koordynatorki ze szkoły podstawowej do etapu ogólnoszkolnego zakwalifikowali 31 uczestników, którzy otrzymali minimum 50% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w trakcie eliminacji szkolnych. W etapie  finałowym w dniu  11 kwietnia 2013 r. wezmą udział uczniowie:

Szkoły Podstawowej:
1. Hubert Stachnik
2. Sylwia Wojtuła
3. Mateusz Kontrabecki
4. Mateusz Kwiatek

Gimnazjum:
1. Dawid Kliś
2. Piotr Swiątek
3. Kaja Zbylut
4. Aneta Wołowiec
5. Mateusz Wołowiec
6. Grzegorz Nykiel
7. Mateusz Boroń
8. Grzegorz Urzędowski

Szkoły Przysposabiającej do Pracy:
1. Beata Kmiecik
2. Marcin Parys
3. Damian Stachowicz
4. Waldemar Bełzo
5. Kamil Kliś
6. Monika Szymona
7. Aleksandra Orlof
8. Joanna Kilian
9. Patrycja Bandyk
10. Anna Wąsik
11. Barbara Bazuła
12. Justyna Pieróg
13. Kamil Kantor
14. Joanna Klisiewicz
15. Iwona Lada
16. Mirosław Jonkisz
17. Dominika Nowicka
18. Agnieszka Stachnik
19. Wacław Ciebień

Skip to content