Przejdź do treści
Oferta szkoły
11 stycznia 2013

Oferta szkoły

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

terapię przy użyciu nowoczesnego sprzętu:

 • metodą Tomatisa
 • metodą EEG Biofeedback
 • metodą Integracji Sensorycznej

stymulację w Sali Polisensorycznego Doświadczania Świata

 • rehabilitację ruchową
 • pomoc psychologiczną
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • socjoterapię
 • naukę pływania
 • zajęcia z komputerem
 • zajęcia korekcyjne
 • artterapię
 • zajęcia kreatywne: – umuzykalniające
Skip to content