Przejdź do treści
Metoda Tomatisa
10 marca 2013

Metoda Tomatisa

Szkoła nasza posiada nowoczesne urządzenia do prowadzenia terapii mającej na celu stymulację audio-psycho-lingwistyczną. Potocznie, w świecie urządzenie to nosi nazwę: „elektroniczne ucho”, a metoda terapii przy jego wykorzystaniu – Metoda Tomatisa – od twórcy: Alfreda Tomatisa – francuskiego otolaryngologa.

Profesor Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Metoda Tomatisa polega na treningu słuchowym, na który składają się sesje słuchania materiału dźwiękowego, odpowiednio przefiltrowanego, drogą powietrzną i kostną wraz z oceną audio – psycho – fonologiczną.

Zastosowanie Metody Tomatisa:

U dzieci:

  • Zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
  • Zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące nadużywaniem głosu przez dziecko)
  • Dysleksja
  • Trudności szkolne
  • Zaburzenia koncentracji
  • Autyzm.

U dorosłych:

  • Zaburzenia mowy (jąkanie)
  • Zaburzenia głosu spowodowane niewłaściwym używaniem  głosu
  • Stres.

Metoda może być również ze skutkiem stosowana wspomagająco podczas nauki języków obcych.

Z Metody Tomatisa korzystało wielu śpiewaków i aktorów, m.in. Maria Callas, Rommy Schneider oraz Gerard Depardieu.

No Valid Folder Selected

Opracowanie: mgr Alina Maciuba

Najnowsze wpisy

Skip to content