Przejdź do treści
MAMY LAUREATKĘ KONKURSU POEZJI RELIGIJNEJ
24 listopada 2015

MAMY LAUREATKĘ KONKURSU POEZJI RELIGIJNEJ

W Domu Kultury „Śnieżka” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy odbył się Finał Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej, który dla uczniów naszej szkoły okazał się bardzo łaskawy. Dnia 17 listopada 2015 roku w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów bardzo licznie reprezentowanych przez dębickie placówki wyróżnienie zdobył: Michał Zaborowski – uczeń Gimnazjum nr 6. W tym dniu wystąpiła również po raz pierwszY w tym konkursie Bernadetta Różańska. Opiekunem uczniów była p. Magdalena Szerszeń. No Valid Folder Selected

W środę 18. 11. 2015 r. w kategorii uczniów szkół średnich wystąpiły: Patrycja Bandyk, Barbara Bazuła i Jagoda Jakubek ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Jury doceniło występ debiutującej na scenie Jagody Jakubek, nominując ją do grona laureatów. Będzie reprezentować powiat dębicki podczas XXV Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej 11 grudnia br. w Sędziszowie Małopolskim. W kategorii osób dorosłych ze wzruszającą interpretacją poetyckiego tekstu Matki Teresy z Kalkuty wystąpiła Beata Kmiecik – absolwentka naszej szkoły. Opiekę artystyczną nad uczniami sprawowała Bogusława Strzyż. O dykcję i prawidłową wymowę recytatorów zadbali szkolni logopedzi.

 

Skip to content