Przejdź do treści
III WOJEWÓDZKI FESTIWAL „I TY MASZ TALENT”
17 grudnia 2016

III WOJEWÓDZKI FESTIWAL „I TY MASZ TALENT”

Dnia 14 grudnia 2016 roku odbył się III Wojewódzki Festiwal dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną ” I TY MASZ TALENT”. Został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy przy współudziale Starostwa Powiatowego w Dębicy, Urzędu Miejskiego w Dębicy i Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

No Valid Folder Selected No Valid Folder Selected

Z roku na rok cieszy się on coraz większą popularnością. W tym roku na scenie pokazały się przedszkolaki z dębickich przedszkoli integracyjnych, uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu, Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy,  ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z Krosna, Lubaczowa, Rzeszowa, Strzyżowa, Mielca, Ropczyc, Mrowli, Brzozowa oraz z Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. Łącznie wystąpiło 90 artystów. Pomysłodawcą, głównym organizatorem i koordynatorem festiwalu była Anna Chęciek – nauczyciel Zespołu szkół Specjalnych w Dębicy. Dzieci zaprezentowały się w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej (przedszkola, szkoły podstawowe) i starszej (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Publiczność mogła podziwiać młodych aktorów w występach teatralnych, tancerzy w świetnie zaaranżowanych układach choreograficznych, recytatorów o wyśmienitej dykcji i piosenkarzy z doskonałym przygotowaniem muzycznym. Dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnością występ na tak dużej scenie jest wielkim przeżyciem dającym ogrom radości. Podnosi to ich wartość zarówno we własnych oczach jak również rówieśników a także środowiska bliższego i dalszego. Wykonawcy udowodnili, że w każdym drzemią jakieś zdolności. Trzeba je tylko odkryć i umiejętnie rozwijać. Wszystkie występy były na bardzo wysokim poziomie i dlatego jury w składzie: Pani Elżbieta Kłęczek – dyrektor Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy.Pani Małgorzata Gargas – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy, Pan Jan Borek – dyrektor MOKu ustaliło, że w pierwszej kategorii wiekowej wszyscy uczestnicy otrzymują:

I miejsce.
1. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 2 w Dębicy – „W smerfnej krainie”                                                           
2. Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Integracyjne w Dębicy – inscenizacja ruchowa piosenki „Kiedy z nieba śnieżek pada”
3. Niepubliczne Przedszkole „Ukryty dar” w Dębicy – występ wokalno-taneczny
4. Przedszkole przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu – w piosence ilustrowanej ruchem pt.”Magiczna liczba 7″
5. Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy – grupa „Miśki” w tańcu „Dziecięca zumba”
6. SOSW w Ropczycach – Paulina Kisała w piosence „Jestem Polakiem” 
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy – zespół uczniów – piosenka Arki Noego „Nieidealna”
8. SOSW w Krośnie – Marzena Nowak – piosenka pt. „Puszek Okruszek”
9. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu – Adrian Babicz – piosenka „Znowu do szkoły”
10.  SOSW w Ropczycach – Bartłomiej Pazdan – wiersz pt. „Miś”
11.  SOSW w Krośnie – Marzena Nowak i Patryk Krzysik – piosenka „Szczęście”
A oto wyniki w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
Grand Prix festiwalu otrzymali:
Patryk Jaszcz w piosence pt „Trening czyni mistrza’- SOSW w Mielcu
Zespół taneczny ZSS w Dębicy w tańcu „Paso Doble” – Andre Rieu
I miejsce otrzymali:
Przemysław Kupiec w piosence 'Prawie do nieba”- ZSS w Dębicy
Zespół taneczny „Dance Star” z SOSW Mrowla w układzie Butterfly
Mateusz Kontrabecki , Sylwia Wojtuła i Oskar Głodek w wierszu pt. „Dom,w którym straszy’- ZSS w Dębicy
Maksymilian Malski w wierszu: „Supermen’ – SOSW w Ropczycach
Michał Zaborowski w piosence „Noś długie włosy”- ZSS w Dębicy
Wiktoria Stajniak w piosence „Przyjaciel deszczową porą” – SOSW w Mielcu
Katarzyna Słąba w piosence 'Mniej niż zero” ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu
Patrycja Sikorska w tańcu współczesnym – SOSW w Brzozowie
Michał Hyjek w piosence „Pomimo burz’- SOSW w Mielcu
Zespół Cazonetta w piosence 'Rozśpiewana Polska”- ZSS w Rzeszowie

II miejsce otrzymali:
Grupa teatralna „Frajda’ w pantomima „Quo Vadis w stronę dobra’ SOSW w Lubaczowie
Bernadetta Rup w piosence „Co dzień ćwiczę na pianinie’ – SOSW w Mielcu
Patryk Krzysik  w piosence „Sercem patrz” – SOSW w Krosno
Zespół wokalny w piosence 'Wędruj z nami lasami, polami’ -SOSW w Brzozowie
Zespół „Tacy – nie inni’ – „Aniołów taniec” do utworu „Hallelujah” – SOSW w Strzyżowie
Zespół taneczny MG 3 w Dębicy w tańcu „Chocolate, choco, choco”
Bartłomiej Jasek w wierszu „Trudne jest życie grubaska’ – SOSW w Ropczycach
Dawid Bator w piosence „Nie żałujcie serca dziewczyny’ – SOSW w Mrowli
Wanda Wojdan w wierszu pt. „Urodziny babci Hani” – SOSW w Ropczycach
Michał Ziobro w scence teatralnej „Eurowizja” – SOSW w Brzozowie
Zespół Szkół Specjalnych dziękuje sponsorom: SAFRAN TRANSMISSION, FUNDACJI ŚNIEŻKI „TWOJA SZANSA”, DARCO, DIKO, BBC COMPANY, DOBRE CENY LEGNICA, MKS DĘBICA, MPC DĘBICA, WODOCIĄGI DĘBICKIE, DL INVEST GROUP, PANU MATEUSZOWI PASKOWI, DANUCIE MICHALSKIEJ – LEWIATAN, PIEKARNI KAZIMIERZA SZYMASZEK I ROMANA BUKOWSKIEGO
Tegoroczny festiwal potwierdził myśl Stanisława Staszica, że: „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje”.

Skip to content