Przejdź do treści
II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA „AUTYZM – łatwo powiedzieć, trudniej żyć”
28 listopada 2022

II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA „AUTYZM – łatwo powiedzieć, trudniej żyć”

W dniu 24 listopada odbyła się II Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa dotycząca zaburzeń ze spektrum autyzmu. Została zorganizowana w nowym budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego oraz działającego przy szkole Stowarzyszenia „Z POTRZEBY SERCA”. Wzięli w niej udział nauczyciele  różnych placówek edukacyjnych z województwa podkarpackiego oraz rodzice dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Celem konferencji było zastanowienie się nad formami i metodami pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz sposobami wsparcia ich rodzin. W trakcie konferencji wystąpiło czworo gości –  wykładowców z Krakowa: dr Andrzej Wolski, który mówił o Pracy z uczniem ze spektrum autyzmu; dr hab. Danuta Wolska opowiedziała o tym Jak wspierać rodzinę dziecka ze spektrum autyzmu na trudnych ścieżkach życia; mgr Agnieszka Mazur przedstawiła  Dobre praktyki wspierające uczniów ze spektrum autyzmu w rozwijaniu kompetencji społecznych oraz mgr Agnieszka Rajs – Glazar,  która przedstawiła Stosowaną Analizę Zachowań. Otwarcia konferencji dokonał Starosta Powiatu Dębickiego pan Piotr Chęciek. Wśród zaproszonych, przybyłych gości Znaleźli się przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Starszy wizytator pani Alicja Krzak, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy pani Anna Wilczyńska, pani Karolina Szczepanik – Prezes Stowarzyszenia Z Potrzeby Serca działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy. Podczas konferencji jej uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą wydawniczą oraz pomocami dydaktycznymi Księgarni Logopedycznej w Rzeszowie oraz Sklepu MÓWIK z Krakowa. Po zakończeniu konferencji każdy uczestnik otrzymał Certyfikat okolicznościowy. Konferencja wywołała duże zainteresowanie, wzięło w niej udział 80 uczestników i była pozytywnie oceniona.

Tekst: Danuta Wadas

Skip to content