Przejdź do treści
II SZKOLNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA – REGULAMIN
7 marca 2015

II SZKOLNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA – REGULAMIN

REGULAMIN II SZKOLNEJ OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

Cele:
–    rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy,
–    kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz wiary we własne siły i możliwości,
–    promowanie  umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia,
–    poszerzanie i utrwalanie wiedzy nt. wielkości zbiorów, figur geometrycznych, nominałów monet i banknotów,
–    usprawnianie umiejętności liczenia z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań tj. dodawanie, odejmowanie i mnożenie,
–    wspieranie uczniów uzdolnionych matematycznie.

II  Szkolna Olimpiada Umiejętności Matematycznych jest organizowana 20 marca 2015r.  dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy z następującego zakresu wiedzy i umiejętności:

Szkoła Podstawowa:
Część I
– rozróżnianie podstawowych kolorów tj. biały, czarny, czerwony, zielony,
– rozpoznawanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt,
– porównywanie zbiorów zabawek:  < , >, =
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego w formie inscenizacji w zakresie 10,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10  – na konkretach lub w pamięci,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na kalkulatorze.

Gimnazjum
Część I
– rozróżnianie kolorów tj. biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny,
– rozpoznawanie figur geometrycznych tj. koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,
– porównywanie zbiorów monet: < , >, =
– szacunkowe określanie długości przez porównywanie,
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego w formie inscenizacji w zakresie 20,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 – na konkretach lub w pamięci,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 – na kalkulatorze.

Szkoła Przysposabiająca  do Pracy
Część I
– rozróżnianie kolorów tj. żółty, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy,
– rozpoznawanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, owal;
– porównywanie zbiorów banknotów : < , >, =
– określanie długości przedmiotów przy pomocy metra,
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego w formie inscenizacji w zakresie 25,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na konkretach lub w pamięci,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie i mnożenie w zakresie 100 – na kalkulatorze.

Konkurs przeprowadza się oddzielnie dla każdego typu szkoły:
część I – w formie ustnej, część II – w formie pisemnej.Zadania odczytywane będą na głos. Za prawidłową odpowiedź  w części I uczestnik otrzymuje żeton. Działania na liczbach  w części II będą oceniane punktowo. Wynik będzie sumą zdobytych żetonów i punktów. Na ich podstawie przyznane zostaną miejsca I, II i III na każdym etapie nauczania.
Uczestników  II Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych zgłaszają wychowawcy lub nauczyciele funkcjonowania poszczególnych klas do dnia 13 marca 2015 r. u organizatorów konkursu.

W zgłoszeniu należy uwzględnić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Skład komisji konkursowej:
p. Bogusława Strzyż – przewodnicząca, opiekun uczniów gimnazjum;
p. Anna Borkowska – z – ca przewodniczącego; opiekun uczniów SPdP;
p. Ewelina Dudziak – koordynator, opiekun uczniów szkoły podstawowej.

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni posiadać własne kalkulatory.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 kwietnia 2015 r. na tablicy informacyjnej oraz na szkolnej stronie internetowej.

Za zdobycie I, II i III miejsca laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Skip to content