Przejdź do treści
I SZKOLNA OLIMPIADA UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH
19 marca 2013

I SZKOLNA OLIMPIADA UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

I Szkolna Olimpiada Umiejętności Matematycznych dla uczniów ZSS odbędzie się 11 kwietnia 2013 r.:

REGULAMIN SZKOLNEJ OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

Cele:

 

 • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;
 • promowanie  umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia;
 • doskonalenie techniki liczenia tj. dodawanie , odejmowanie, mnożenie, dzielenie, kolejność wykonywania działań – z pomocą kalkulatora,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz wiary we własne siły i możliwości;
 • popularyzowanie elementarnych pojęć i umiejętności działań na liczbach w praktyce  szkolnej;
 • wspieranie talentów matematycznych.

Po raz pierwszy proponujemy uczniom  Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy  udział w Szkolnej Olimpiadzie Umiejętności Matematycznym dla uczniów klas:

 • IV – VI Szkoły Podstawowej – wykonanie 10 działań: dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 50,.
 • I – III Gimnazjum – wykonanie 20 działań: dodawanie i odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb w zakresie 100,
 • I – III SPdP-  wykonanie 30 działań: dodawanie i odejmowanie, mnożenie , dzielenie liczb, z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań oraz działań w nawiasach  w zakresie 500.

Podczas eliminacji i finału uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów.
Asystent, po wcześniejszym zgłoszeniu przez opiekuna może pomóc każdemu uczniowi z dysgrafią przepisać wynik z kalkulatora na arkusz zadań opracowany dla każdego ucznia oddzielnie – o podobnym stopniu trudności.
Eliminacje szkolne przeprowadza się oddzielnie dla każdego typu szkoły – w formie pisemnej do dnia 22.03. 2013 r.
Do etapu ogólnoszkolnego kwalifikuje się uczestników, który otrzymali minimum 50% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w trakcie eliminacji szkolnych.
Uczestników eliminacji zgłaszają nauczyciele funkcjonowania lub wychowawcy poszczególnych klas do dnia 14.03.2013 r. do nauczycieli biorących udział w komisji konkursowej. W zgłoszeniu należy uwzględnić:

 • imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
 • imię i nazwisko nauczyciela, który przygotowywał ucznia do konkursu.

W pracach komisji konkursowej  (eliminacjach i finale) biorą udział nauczyciele:
p. Bogusława Strzyż –  przewodnicząca komisji konkursowej, opiekun uczniów SPdP;
p. Anna Borkowska – z-ca przewodniczącego komisji konkursowej; opiekun uczniów gimnazjum;
p. Ewelina Dudziak, p. Barbara Rubach ? koordynatorzy, opiekunki uczniów szkoły podstawowej.
Etap finałowy- ogólnoszkolny odbędzie się  11 kwietnia 2013 r.  
3 lekcja  – Szkoła Podstawowa
2 lekcja – Gimnazjum
4 lekcja – Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w do dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz na szkolnej stronie internetowej szkoły. Nagrodzeni zostaną uczniowie, którzy zdobyli miejsca I, II i III.
Uczniowie biorący udział w konkursie powinni posiadać własne kalkulatory oraz długopisy bądź pióra.

Najnowsze wpisy

Jadłospis
Jadłospis

25 września 2023

Wyrazy współczucia
Wyrazy współczucia

23 września 2023

Jadłospis
Jadłospis

5 września 2023

Jadłospis
Jadłospis

5 września 2023

Skip to content