Przejdź do treści
Harcerstwo w ZSS w Dębicy
9 marca 2013

Harcerstwo w ZSS w Dębicy

2 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku działa przy naszej szkole od 2004 r. Skupia harcerki i harcerzy różnych poziomów edukacyjnych: zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Skład drużyny zmienia się rokrocznie ze względu na to, iż jedne dzieci kończą szkołę, inne rozpoczynają edukację w naszej placówce.

Funkcję drużynowej i opiekuna pełni pwd. Magdalena Szerszeń, przy współpracy z p. Łukaszem Drągiem. Drużyna działa przy hufcu im „Szarych Szeregów” w Dębicy, gdzie funkcję komendanta pełni hm. Mateusz Cebula

Zbiórki harcerskie odbywają się zazwyczaj w szkole. Trwają 1 lub 2 godziny lekcyjne. Spotkania drużyny są  systematyczne, zaplanowane wg Planu Pracy zatwierdzonego przez komendanta hufca ZHP i dyrekcję ZSS. Na zbiórkach realizowany jest program „Dobrze być harcerzem”, oparty na 10 punktach Prawa Harcerskiego i Przyrzeczeniu Harcerskim. Zajęcia metoda harcerska to także gry planszowe, ćwiczenia musztry, śpiew harcerskich piosenek i wspólne tańce integracyjne.

Działalność drużyny to nie tylko formacja na zbiórkach, ale także wyjazdy na biwaki z różnymi zaprzyjaźnionymi drużynami dębickiego hufca, a także drużynami NS chorągwi podkarpackiej. Zachęcamy wszystkich harcerzy do udziału w takich imprezach, które dostarczają dobrej zabawy, ale przede wszystkim uczą samodzielności w różnych sytuacjach.

Nie wszyscy oczywiście muszą wyjeżdżać! Nie jest to warunkiem przynależności do drużyny.

Dzięki organizowanej co roku przez p. Karinę Lewtak loterii fantowej z pozyskanych pieniędzy udało nam się zakupić szkolne mundury harcerskie w liczbie 4. Nie jest to jednak liczba wystarczająca. Dlatego zachęcamy Rodziców, Sponsorów i „Ludzi Dobrej Woli” do pomocy w zakupie mundurów dla całej „EKIPY”.

Wszystkich  harcerzy i sympatyków serdecznie pozdrawiamy harcerskim: CZUWAJ!

Najnowsze wpisy

Jadłospis
Jadłospis

15 kwietnia 2024

BIERZMOWANIE
BIERZMOWANIE

11 kwietnia 2024

Jadłospis
Jadłospis

8 kwietnia 2024

Skip to content