Przejdź do treści
Gimnazjum Specjalne Nr 6 w Dębicy – do roku szkolnego 2018/2019
16 lutego 2013

Gimnazjum Specjalne Nr 6 w Dębicy – do roku szkolnego 2018/2019

III etap edukacyjny : klasy I, II, III

 • Realizowane są zajęcia: funkcjonowanie w środowisku, technik(gospodarstwa, sztuki, szycie, plastyka, muzyka z rytmiką, wychowanie fizyczne, religia  oraz zajęcia rewalidacyjne (10 godzin tygodniowo)
 • Zajęcia specjalistyczne to:
  • – komunikacja pozawerbalna
  • – zajęcia logopedyczne
  • – terapia metodą EEG BIOFEEDBACK
  • – Metoda Tomatisa
  • – terapia Integracji Sensorycznej (SI)
  • – gimnastyka korekcyjna
  • – arteterapia
  • – zajęcia z psychologiem
 • Obejmuje opieką uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
 • Ilość uczniów w klasach: od 6 do 8
No Valid Folder Selected
Skip to content