Przejdź do treści
DODATKOWE DNI WOLNE
26 kwietnia 2016

DODATKOWE DNI WOLNE

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (DzU z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016:
2 maja 2016 r. (poniedziałek)
27 maja 2016 r. (piątek)

Skip to content