Przejdź do treści
UE
11 września 2017

UE

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół ogólnokształcących wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.03-18-0067/16.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 549 685,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 379 863,60 zł.

Celem strategicznym przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Dębickim poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne pracowni w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzących kształcenie ogólne zlokalizowanych na terenie powiatu.
Projekt służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa ogólnego na terenie powiatu dębickiego oraz zapewnieniu mieszkańcom równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu edukacji.
Działania projektowe przyczynią się ponadto do poszerzenia wiedzy oraz wzrostu umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, jak i pozwolą uczniom na rozwijanie kompetencji informatycznych.
Z kolei doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych umożliwi stworzenie w szkołach objętych zadaniem warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada jej rozwój poprzez modernizację placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie powiatu dębickiego.
Celowi temu służyć będzie doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych.

W ramach tegoż projektu Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 7 w Dębicy oraz Gimnazjum Specjalne Nr 6 w Dębicy w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy otrzymały 2 pracownie komputerowe.

No Valid Folder Selected No Valid Folder Selected

Najnowsze wpisy

Komunikat  28.10.2020
Komunikat 28.10.2020

28 października 2020

Komunikat
Komunikat

24 października 2020

MARCINKOWE ROGALE POMOGĄ WOJTKOWI
MARCINKOWE ROGALE POMOGĄ WOJTKOWI

20 października 2020

JADŁOSPIS 19.10-30.10
JADŁOSPIS 19.10-30.10

19 października 2020

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

17 października 2020

Skip to content