Przejdź do treści
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
16 lutego 2013

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

IV etap edukacyjny: klasy I, II, III

 • Realizowane są zajęcia: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy (gospodarstwo domowe, dekoratorstwo, szycie, uprawa roślin, prace porządkowe, elementy stolarstwa i wykończenia), wychowanie fizyczne, religia  oraz zajęcia specjalistyczne(10 godzin tygodniowo)
 • Zajęcia specjalistyczne to:
  • – muzykoterapia
  • – arteterapia
  • – zajęcia logopedyczne
  • – terapia metodą EEG BIOFEEDBACK
  • – Metoda Tomatisa
  • – terapia z wykorzystaniem komputera
  • – elementy stolarstwa i wykończenia
  • – terapia Integracji Sensorycznej (SI)
  • – gimnastyka korekcyjna
  • – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • – zajęcia z psychologiem
  • – zajęcia sportowe
  • – zajęcia kreatywno-muzyczne
  • – zajęcia kreatywno-plastyczne
 • Obejmuje opieką uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
No Valid Folder Selected No Valid Folder Selected
Skip to content