Przejdź do treści
ŚWIETLICA KSZTAŁTUJĄCA PROSPOŁECZNE POSTAWY UCZNIÓW
21 czerwca 2021

ŚWIETLICA KSZTAŁTUJĄCA PROSPOŁECZNE POSTAWY UCZNIÓW

Z radością informujemy, że nasza świetlica zdobyła certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”, zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Konkurs trwał w okresie od 1 lutego do 15 czerwca 2021 r. Celem konkursu było wspieranie działań kształtujących zachowania prospołeczne uczniów. Realizacja wszystkich zadań przewidzianych regulaminem konkursu została oceniona na maksymalną liczbę punktów.

Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w konkursie.

W ramach uczestnictwa w konkursie zrealizowano następujące zadania:

  1. Udział w kursie „Wychowawca/opiekun świetlicy kształtujący prospołeczne postawy wśród uczniów”

  2. Zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”

  3. Przeprowadzenie pogadanki „Jestem tolerancyjny”

  4. Zaangażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej

  5. Podjęcie działań mających na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu w szkole.

  6. Wspólne stworzenie programu rówieśniczego „Pomoc koleżeńska w nauce”

  7. Zorganizowanie konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”

  8. Przeprowadzenie „Dnia wolontariusza w świetlicy szkolnej”

Organizatorzy: B. Domek, M. Toczyńska Ożóg, E. Wąchadło, A. Nowak – Wilk
Tekst: B. Domek
Zdjęcia: B. Domek

Skip to content