Przejdź do treści
REGULAMIN VII OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH
6 marca 2020

REGULAMIN VII OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

Cele:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;
– kształtowanie samooceny i kompetencji społecznych;
– promowanie  umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia;
– poszerzanie i utrwalanie wiedzy nt. wielkości zbiorów, znajomości figur geometrycznych, nominałów monet i banknotów, działań na liczbach tj. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, kolejność wykonywania działań: na konkretach, pamięciowe lub z pomocą kalkulatora, znajomości miar: długości, objętości i ciężaru;
– wspieranie umiejętności matematycznych uczniów, autonomii oraz zaradności życiowej.

Zakres wiadomości i umiejętności przydatny uczestnikom VII Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych:

Szkoła Podstawowa:
Część I
– rozróżnianie kolorów: żółty, czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, czarny;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;
– porównywanie zbiorów monet i banknotów: < , >, = ;
– szacunkowe określanie wartości monet.
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 10;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 – na konkretach lub pamięciowo;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 – na kalkulatorze.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
Część I
– rozróżnianie kolorów: żółty, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, romb, owal;
– porównywanie wartości monet i banknotów: < ,=, >;
– szacunkowe określanie wartości zakupów, ciężaru, pojemności i długości.
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 15;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 30 – na konkretach lub pamięciowe;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – na kalkulatorze.

Konkurs przeprowadza się oddzielnie dla każdego typu szkoły w formie pisemnej.
Zadania odczytywane będą na głos. Za prawidłową odpowiedź  w części I uczestnik otrzymuje 1 punkt. Działania na liczbach w części II będą oceniane punktowo – 2 punkty za każdą dobrą odpowiedź. Wynik będzie sumą zdobytych punktów. Na ich podstawie przyznane zostaną miejsca I, II i III na każdym etapie nauczania.
Uczestników VII Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych zgłaszają organizatorom nauczyciele funkcjonowania lub wychowawcy poszczególnych klas do dnia 16. 03. 2019 r.

W zgłoszeniu należy uwzględnić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Organizatorzy:
p. Bogusława Strzyż – przewodnicząca, koordynator olimpiady;
p. Anna Borkowska – opiekun uczniów SPdP;
p. Ewelina Dudziak –  opiekun uczniów Szkoły Podstawowej.

VII Szkolna Olimpiada Umiejętności Matematycznych odbędzie się dnia 19 marca 2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 8 kwietnia 2020 r. na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej ZSS w Dębicy.

Za zdobycie I, II i III miejsca laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów podczas najbliższej szkolnej uroczystości.

 

Najnowsze wpisy

JADŁOSPIS 19.10-30.10
JADŁOSPIS 19.10-30.10

19 października 2020

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej

17 października 2020

KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

16 października 2020

Podziękowania dla Rady Rodziców
Podziękowania dla Rady Rodziców

16 października 2020

Kalendarz imprez
Kalendarz imprez

14 października 2020

Kategorie

Popularne tagi

Skip to content