Przejdź do treści
RAZEM KU DOROSŁOŚCI
11 czerwca 2019

RAZEM KU DOROSŁOŚCI

W naszej szkole trwają  spotkania z grupą chłopców ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Prowadzone są przez panie: Jadwigę Parys i Martę Regułę w oparciu o autorski program prozdrowotny „Razem ku dorosłości”.  Tematyka zajęć zgodna jest również z podstawą programową, w której widnieje zapis, że celem nauczania jest „przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról społecznych (w tym roli dorosłej kobiety i dorosłego mężczyzny)”. No Valid Folder Selected

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat budowy ciała, zmian zachodzących w okresie dojrzewania, higieny, miłości, małżeństwa oraz rodzicielstwa. Rozwijają również zachowania asertywne oraz uczą się dystansu w relacjach z różnymi osobami. Chłopcy doskonalą swoje umiejętności poprzez ćwiczenia w grupach oraz odgrywanie scenek rodzajowych. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży.W naszej szkole trwają  spotkania z grupą chłopców ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Prowadzone są przez panie: Jadwigę Parys i Martę Regułę w oparciu o autorski program prozdrowotny „Razem ku dorosłości”.  Tematyka zajęć zgodna jest również z podstawą programową, w której widnieje zapis, że celem nauczania jest „przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról społecznych (w tym roli dorosłej kobiety i dorosłego mężczyzny)”. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat budowy ciała, zmian zachodzących w okresie dojrzewania, higieny, miłości, małżeństwa oraz rodzicielstwa. Rozwijają również zachowania asertywne oraz uczą się dystansu w relacjach z różnymi osobami. Chłopcy doskonalą swoje umiejętności poprzez ćwiczenia w grupach oraz odgrywanie scenek rodzajowych. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży.

Skip to content