Przejdź do treści
Publikacje nauczycieli
19 marca 2013

Publikacje nauczycieli

mgr Małgorzata Hajduk
Bariery komunikacyjne w katechezie dzieci z autyzmem

mgr Małgorzata Hajduk
Alternatywne sposoby komunikowania się szansą dla współczesnej katechezy specjalnej

mgr Krystyna Gałat
Bajkoterapia jako nowa metoda pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

mgr Krystyna Gałat
PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

mgr Elżbieta Wąchadło
Sposoby na ciekawe spędzanie czasu wolnego w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy.

mgr Anna Jurkiewicz, mgr Małgorzata Toczyńska – Ożóg, mgr Elżbieta Wąchadło
Terapia przez sztukę. Wielkanocne ozdoby. Wybrane techniki plastyczne wykorzystywane w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.

mgr Magdalena Sroczyńska
PROGRAMY M. I CH. KNILLÓW JAKO METODA TERAPII OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁEBOKIM NA PRZYKŁADZIE WŁASNEJ PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

mgr Magdalena Sroczyńska
METODA PORANNEGO KRĘGU W TERAPII OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM

Aneta Żądło, Anita Zachara-Kusek
Program autorski „Kształtujemy dobre nawyki”

Anna Jurkiewicz
ARTETERAPIA – RÓŻNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI

Małgorzata Toczyńska – Ożóg
POZAPLASTYCZNE RODZAJE ARTETERAPII

Małgorzata Toczyńska – Ożóg
DZIECKO W SZPITALU – PRAWA MAŁEGO PACJENTA I JEGO RODZICÓW

J. Janiec, J. Parys, M. Reguła
PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY „NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE”

J. Parys, M. Reguła
PROGRAM PROZDROWOTNY „RAZEM KU DOROSŁOŚCI”

J. Janiec, M. Reguła
PROGRAM  „W ŚWIECIE GLINY”

J. Parys, M. Reguła
„Jaki jestem naprawdę osoba niepełnosprawna w oczach rówieśników”

Skip to content