Przejdź do treści
PROJEKT MISTRZOWIE MISTRZOM – CD.
6 września 2015

PROJEKT MISTRZOWIE MISTRZOM – CD.

Zgodnie z klasyczną definicją W.H. Kilpatricka  „projekt to odważne, planowe działanie, wykonywane całym sercem w środowisku społecznym”. O jego powodzeniu decyduje zmiana w sposobie myślenia, w prezentowanych postawach oraz w relacjach emocjonalnych jednostki z otoczeniem. I taki właśnie charakter ma projekt MISTRZOWIE – MISTRZOM  realizowany z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7, Gimnazjum nr 6 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ZSS Dębicy.

Dlaczego powstała taka idea? Otóż wynika ona z obserwacji otoczenia i prostej konstatacji, że osoby niepełnosprawne są postrzegane w społeczeństwie jako mniej wartościowe. Tymczasem prawda i rzeczywistość ma się zgoła inaczej. Te dzieci i starsza młodzież posiadają niezwykły potencjał w wielu dziedzinach sztuki, sportu, wyróżniają się wyjątkową empatią, wytrwałością i pracowitością oraz tym, co obecnie jest cechą deficytową wśród ludzi: szczerością i bezinteresowną życzliwością. Dlatego właśnie nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy wraz z osobami powszechnie uznawanymi przez ogół społeczeństwa jako mistrzowie w swojej dziedzinie, ludzie o dużej wrażliwości, wielkim sercu i rozumie postanowili zrobić wiele, by zmienić dotychczasowy stan rzeczy. Projekt  MISTRZOWIE ? MISTRZOM  powstał, aby promować pozytywny wizerunek uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w środowisku lokalnym i globalnym.
Jest realizowany na terenie Polski południowej w okresie od września 2014 do grudnia 2015 roku. Efektem spotkań, pasji, wspólnie podejmowanych działań w nietypowych miejscach i sytuacjach będzie wydany „Kalendarz Mistrzów” na rok 2016. Zostanie on zaprezentowany szerszej publiczności podczas wernisażu w dębickiej Galerii MOK wraz z wielkoformatowymi zdjęciami, fotosami i filmami wykonanymi podczas sesji zdjęciowych. Ambicją pomysłodawców projektu jest możliwość dotarcia  tego unikatowego w swej formie kalendarza na kilka kontynentów. Jego osobliwością  jest to, że podopieczni naszej placówki funkcjonujący w społeczeństwie według  alternatywnych schematów są pierwszoplanowymi postaciami na tle znanych i cenionych osób. Kalendarz ten ma charakter interdyscyplinarny, na którego kartach będą przewijać się ludzie ze świata medycyny, karate, opery, teatru, coachingu, sztuk plastycznych etc.
Mamy nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych zyskają poczucie większej samoakceptacji, pewności siebie i zdobędą cenne doświadczenia, przydatne w dorosłym życiu, a osoby zaangażowane  w jego realizację sprawią, że projekt MISTRZOWIE – MISTRZOM stanie się wartościowym i niepowtarzalnym przedsięwzięciem nie tylko w skali naszego miasta.

 

Skip to content