Przejdź do treści
KSZTAŁTUJEMY DOBRE NAWYKI
24 października 2013

KSZTAŁTUJEMY DOBRE NAWYKI

 

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka realizuje założenia autorskiego programu „KSZTAŁTUJEMY DOBRE NAWYKI”.

No Valid Folder Selected

Podczas cyklicznych spotkań skupiamy się na konkretnych zadaniach, które realizujemy przez kolejne tygodnie. Następnie dokonujemy podsumowania i nagradzamy zwycięzców. Odbyło się już pierwsze spotkanie (07.10.2013r.), którego temat brzmiał: „Trzy słowa przy sobie noszę: przepraszam, dziękuję, proszę!” Wybraliśmy zadanie z zakresu Dobre wychowanie – Kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych: „dziękuję „, „przepraszam”, „proszę”. Założyliśmy, że osiągniemy następujące cele: Uczniowie będą stosować podstawowe zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach, uczniowie będą dostrzegać niewłaściwe zachowanie u siebie i innych, uczniowie będą potrafili skorygować swoje niewłaściwe zachowanie. Nasze warsztatowe zajęcia dostosowaliśmy do możliwości uczniów. Spotkaliśmy się więc w dwóch grupach: I grupa – uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy, II grupa – uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Zastosowaliśmy metodę pracy w grupach oraz elementy dramy. Różnorodne pomoce i materiały urozmaiciły zajęcia pozwalając uczniom lepiej zrozumieć oraz utrwalić omawiane treści. Na koniec spotkania nauczyciele – wychowawcy otrzymali Tabelę postępów uczniów – „Stosowanie zwrotów grzecznościowych”. Wszyscy uczący będą zaznaczać w niej swoje obserwacje. Po trzech tygodniach wychowawcy podsumują wyniki. Podczas kolejnego spotkania wyłonimy zwycięzców i wręczymy medale – „Mistrza dobrego wychowania”. Zapraszamy rodziców do współpracy! Autorzy programu: Anita Zachara -Kusek, Aneta Żądło

Skip to content