Przejdź do treści
KOMUNIKAT
26 stycznia 2022

KOMUNIKAT

Na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 27 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. decyzją dyrektora zajęcia będą prowadzone w szkole, w trybie stacjonarnym.

Nie zmienia się termin ferii zimowych zaplanowanych na okres od 14 do 27 lutego 2022 r.

Z poważaniem

Karina Watoła

Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy

Skip to content