Przejdź do treści
GALERIA PRAC KONKURSOWYCH „EKOLUDEK Z ODZYSKU”

GALERIA PRAC KONKURSOWYCH „EKOLUDEK Z ODZYSKU”

3 kwietnia 2020

Zdjęcia Ekoludków nadesłali uczniowie:1. Aneta Wołowiec – klasa III Pc – Ekoludek Marysia”2. Barbara Papciak – klasa II/III…

Czytaj więcej
REGULAMIN VII OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

REGULAMIN VII OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

6 marca 2020

Cele:- rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;- kształtowanie samooceny i kompetencji społecznych;- promowanie  umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia;- poszerzanie i utrwalanie wiedzy nt. wielkości zbiorów, znajomości figur geometrycznych, nominałów monet i banknotów, działań na liczbach tj. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, kolejność wykonywania działań: na konkretach, pamięciowe lub z pomocą kalkulatora, znajomości miar: długości, objętości i ciężaru;- wspieranie umiejętności matematycznych uczniów, autonomii oraz zaradności życiowej.

Czytaj więcej
ŚWIĄTECZNY KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

ŚWIĄTECZNY KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

3 stycznia 2020

W dniu 19.12.2019 r. w sali świetlicowej odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu świątecznego na „Najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową”. W konkursie wzięło udział 21…

Czytaj więcej
LAUERACI VI SZKOLNEGO KONKURSU SPRAWNEGO CZYTANIA

LAUERACI VI SZKOLNEGO KONKURSU SPRAWNEGO CZYTANIA

11 czerwca 2019

Dnia 7 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy odbyła się szósta edycja Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania. Celem konkursu było doskonalenie techniki czytania, wdrażanie do czytania ze zrozumieniem oraz posługiwanie się poprawną polszczyzną. Ze względu na wyrównany poziom uczestników w tym roku wprowadzono dodatkowy trzeci etap: formułowanie odpowiedzi na pytania do wybranego przez uczniów tekstu literackiego. Spośród 17 osób wyłoniono następujących Mistrzów i Wicemistrzów Sprawnego Czytania: No Valid Folder Selected No Valid Folder Selected

Czytaj więcej
V POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „POLSCY POECI DLA MAŁYCH I DUŻYCH” 2019

V POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „POLSCY POECI DLA MAŁYCH I DUŻYCH” 2019

28 maja 2019

27 maja 2019 r. o godz. 9.30 w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski "Polscy Poeci dla Małych i Dużych" dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy. Celem konkursu było: rozbudzanie zdolności twórczych i talentów, rozwijanie i wyzwalanie kreatywności, dostarczanie pozytywnych wrażeń i emocji, budzenie zainteresowania poezją, rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego przekazu treści utworów poetyckich oraz integrowanie dzieci i młodzieży z różnych placówek poprzez wspólne przeżywanie poezji. Uczestnicy występowali w czterech kategoriach wiekowych: wychowankowie przedszkoli,  uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej, uczniowie  klas gimnazjalnych i uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. Uczestników oceniało Jury w składzie: przewodnicząca - dyrektor  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębicy pani  Małgorzata Gargas, członkowie: dyrektor Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy - pani Elżbieta Kłęczek oraz instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy pani Magdalena Żmuda.Komisja Jury dokonała oceny recytacji w oparciu o następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. No Valid Folder Selected

Czytaj więcej
REGULAMIN VI SZKOLNEGO KONKURSU SPRAWNEGO CZYTANIA

REGULAMIN VI SZKOLNEGO KONKURSU SPRAWNEGO CZYTANIA

20 maja 2019

ORGANIZATOR KONKURSU1. Organizatorem VI Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy.CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE1. Podstawowym założeniem konkursu jest:a) wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Sprawnego Czytania ze Szkoły Podstawowej w kl. 1- 6, ze Szkoły Podstawowej w kl. 7- 8 i Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy,b) doskonalenie techniki czytania, c) wdrażanie do czytania ze zrozumieniem, d) posługiwanie się poprawną polszczyzną na co dzień.

Czytaj więcej
V POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „POLSCY POECI DLA MAŁYCH I DUŻYCH”

V POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „POLSCY POECI DLA MAŁYCH I DUŻYCH”

12 kwietnia 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 V 2019 r. odbędzie Powiatowy Konkurs Recytatorski „Polscy poeci dla Małych i Dużych” zorganizowany przez Zespół…

Czytaj więcej
LAUREACI VI SZKOLNEJ OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

LAUREACI VI SZKOLNEJ OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

4 kwietnia 2019

Dnia 27 marca 2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy odbyła się VI Olimpiada Umiejętności Matematycznych. Znajomość figur geometrycznych, umiejętność porównywania…

Czytaj więcej
Skip to content