Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

tekst K.Watoła, zdj. M.Król-Moździerz
Drukuj


IV etap edukacyjny: klasy I, II, III