X WOJEWÓDZKI RAJD PIESZY "SŁOTWINÓWKA 2019"

środa, 06 listopada 2019 18:54 D.Wadas, zdj. P.Stachnik
Drukuj

W dniu 22 października 2019 roku w miejscowości Głobikowa odbył się, już po raz dziesiąty, rajd pieszy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  z województwa podkarpackiego. Organizatorem rajdu był Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Otwarcia rajdu dokonały panie: Bożena Dziadosz - dyrektor Zespołu Szkół w Głobikowej oraz pani  Karina Watoła - wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. Wśród przybyłych 56 uczestników znaleźli się uczniowie klas przysposabiających do pracy ze szkół specjalnych z Mrowli, Frysztaka, Strzyżowa, Mielca i Dębicy. Trasa rajdu prowadziła przybyłych po najbardziej znanych miejscach w Głobikowej, czyli do Parku Podworskiego "Słotwinówka" oraz drugiego Parku Podworskiego "Tomaszówka" i z powrotem do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Rozdzielnia Wiatrów". Po powrocie z trasy na piechurów czekała słodka niespodzianka - okolicznościowy tort. Uczestników Rajdu zaszczycili swoją obecnością pan Piotr Mączka ? kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, pani Iwona Dobrowolska ? pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, pan Roman Bukowski - właściciel Piekarni "Bukowski", pani Ewa Dobrowolska - właścicielka FHU "Gastro" w Stasiówce. We wspólnym marszu, podobnie jak rok temu, uczestniczyli sponsorzy Rajdu: pani Barbara Bandzyra, pani Alla Smoleń, pani Agnieszka Mika, pani Joanna Sowińska i pan Zbigniew Bandzyra oraz grupa czwórki dzieci przybyłych z mieszkańców Paryża . Pomysłodawcą rajdu była pani Danuta Wadas, a nad sprawnym i bezpiecznym jego przebiegiem czuwali nauczyciele ZSS w Dębicy: pani Natalia Barnaś, pani Anna Podlasek, pan Marek Kramarz i pan Paweł Stachnik. Uroczystego wręczenia nagród reprezentantom poszczególnych szkół dokonali panowie: Piotr Mączka i Roman Bukowski. Rajd odbył się dzięki wsparciu finansowemu i materialnemu osób: Romana Bukowskiego właściciela Piekarni "Bukowski" w Dębicy, Janusza Wiktora właściciela Cukierni "Wiktor" w Dębicy, Ewy Dobrowolskiej - właścicielki FHU "Gastro" w Stasiówce. Barbary i Zbigniewa Bandzyra. Sponsorem nagród był Starosta Powiatu Dębickiego pan Piotr Chęciek oraz organizatorka rajdu pani Danuta Wadas .