Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy

Jedyna w powiecie dębickim placówka kształcenia specjalnego

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
0
1
2
3
4
5
6
Home KONKURSY REGULAMIN VII OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

REGULAMIN VII OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

Email Drukuj PDF

Cele:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;
- kształtowanie samooceny i kompetencji społecznych;
- promowanie  umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia;
- poszerzanie i utrwalanie wiedzy nt. wielkości zbiorów, znajomości figur geometrycznych, nominałów monet i banknotów, działań na liczbach tj. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, kolejność wykonywania działań: na konkretach, pamięciowe lub z pomocą kalkulatora, znajomości miar: długości, objętości i ciężaru;
- wspieranie umiejętności matematycznych uczniów, autonomii oraz zaradności życiowej.

Zakres wiadomości i umiejętności przydatny uczestnikom VII Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych:

Szkoła Podstawowa:
Część I
- rozróżnianie kolorów: żółty, czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, czarny;
- rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;
- porównywanie zbiorów monet i banknotów: < , >, = ;
- szacunkowe określanie wartości monet.
Część II
- rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 10;
- wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 - na konkretach lub pamięciowo;
- wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 - na kalkulatorze.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
Część I
- rozróżnianie kolorów: żółty, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy;
- rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, romb, owal;
- porównywanie wartości monet i banknotów: < ,=, >;
- szacunkowe określanie wartości zakupów, ciężaru, pojemności i długości.
Część II
- rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 15;
- wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 30 - na konkretach lub pamięciowe;
- wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 - na kalkulatorze.

Konkurs przeprowadza się oddzielnie dla każdego typu szkoły w formie pisemnej.
Zadania odczytywane będą na głos. Za prawidłową odpowiedź  w części I uczestnik otrzymuje 1 punkt. Działania na liczbach w części II będą oceniane punktowo - 2 punkty za każdą dobrą odpowiedź. Wynik będzie sumą zdobytych punktów. Na ich podstawie przyznane zostaną miejsca I, II i III na każdym etapie nauczania.
Uczestników VII Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych zgłaszają organizatorom nauczyciele funkcjonowania lub wychowawcy poszczególnych klas do dnia 16. 03. 2019 r.

W zgłoszeniu należy uwzględnić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Organizatorzy:
p. Bogusława Strzyż - przewodnicząca, koordynator olimpiady;
p. Anna Borkowska - opiekun uczniów SPdP;
p. Ewelina Dudziak -  opiekun uczniów Szkoły Podstawowej.

VII Szkolna Olimpiada Umiejętności Matematycznych odbędzie się dnia 19 marca 2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 8 kwietnia 2020 r. na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej ZSS w Dębicy.

Za zdobycie I, II i III miejsca laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów podczas najbliższej szkolnej uroczystości.


 

 

stat4u
Stworzone w Joomla przez Małgorzata Hajduk