Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy

Jedyna w powiecie dębickim placówka kształcenia specjalnego

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
0
1
2
3
4
5
6
Home

AKTUALNA OFERTA ZSS

Email Drukuj PDF

Zespół Szkół Specjalnych jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna:
- oddział przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- klasy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Gimnazjum Specjalne Nr 6:
- klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- zespoły edukacyjno terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W ramach zajęć szkolnych zapewniamy praktyki wspomagające: gastronomiczne, hotelarskie, ogrodnicze oraz dekoratorskie.

Zespół rewalidacyjno - wychowawczy dla uczniów z z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Grupę wychowawczą w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Przy naszej szkole działają: Sekcja Olimpiad Specjalnych ?Dragon? oraz Stowarzyszenie ?Z potrzeby serca?.

ATUTY NASZEJ SZKOŁY TO:

Świetnie wykwalifikowana kadra pedagogiczna dbająca o maksymalne uspołecznienie oraz rozwój zainteresowań i talentów uczniów.

PROWADZENIE ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECKA z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK i METOD:
- Metoda Tomatisa,
- stymulacja EEG Biofeedback,
- Integracja Sensoryczna (SI),
- stymulacja w Sali Polisensorycznego Doświadczania Świata,
- komunikacja alternatywna AAC,
- edukacja w Multimedialnym Centrum Informacji,
- terapia w pracowni komputerowej,
- bogata oferta oddziaływań terapeutycznych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

SZEROKA OFERTA RÓŻNORODNYCH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH:
- rehabilitacja ruchowa,
- pomoc psychologiczno - pedagogiczna,
- terapia logopedyczna,
- zajęcia rewalidacyjne,
- gimnastyka korekcyjna,
- artterapia,
- muzykoterapia, taniec, teatr,
- nauka pływania,
- praca z komputerem,
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
- zajęcia kreatywne,
- zajęcia z wczesnego wspomagania.

CIEKAWE FORMY PRACY Z UCZNIAMI:
- wyjazdy do kina, teatru, galerii,
- wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze.

PRZYJAZNA I CIEPŁA ATMOSFERA ORAZ  BEZPIECZEŃSTWO:
- nauka w kolorowych i nowocześnie wyposażonych salach,
- atrakcyjna opieka w świetlicy szkolnej,
- bezpieczny dowóz uczniów do szkoły.

JEŚLI JESTEŚ UCZNIEM MOŻESZ:

- zdobyć wiedzę i  umiejętności potrzebne w dorosłym życiu?
- nabyć samodzielność i zaradność życiową...
- nauczyć się pływać, grać w warcaby, szachy, kręgle...
- być tancerzem, aktorem, kucharzem, ogrodnikiem, stolarzem, muzykiem,  informatykiem, podróżnikiem, piechurem, harcerzem...
- uczyć się fotografii, lepić garnki z gliny, rzeźbić anioły w drewnie...
- zdobywać medale, nagrody, dyplomy...
- być NAJLEPSZYM!

JEŚLI JESTEŚ RODZICEM MOŻESZ:

- wyposażyć dziecko w wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu dorosłym,
- zapewnić naukę w atmosferze zrozumienia i tolerancji,
- umożliwić indywidualną opiekę i terapię zapewniającą wszechstronny rozwój dziecka od 0 do 25 roku życia,
- otrzymać informacje w zakresie pomocy socjalnej, prawnej, specjalistycznej, medycznej lub urzędowej.


 

stat4u
Stworzone w Joomla przez Małgorzata Hajduk