Przejdź do treści
III POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „POLSCY POECI DLA MAŁYCH I DUŻYCH”
8 maja 2017

III POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „POLSCY POECI DLA MAŁYCH I DUŻYCH”

28 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Polscy Poeci dla Małych i Dużych” zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy. No Valid Folder Selected No Valid Folder Selected No Valid Folder Selected

Celem konkursu były: – rozbudzanie zdolności twórczych i talentów, rozwijanie i wyzwalanie kreatywności, – dostarczanie pozytywnych wrażeń i emocji, – budzenie zainteresowania poezją, rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego przekazu treści utworów poetyckich, – integrowanie dzieci i młodzieży z różnych placówek poprzez wspólne przeżywanie poezji. Uczestnicy występowali w czterech kategoriach wiekowych: – wychowankowie przedszkoli, – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, – uczniowie gimnazjum, – uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. Uczestników oceniało Jury w składzie: przewodniczący – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy Pani Marzena Kowalska,członkowie – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy – Pani Małgorzata Gargas oraz dyrektor Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – pani Elżbieta Kłęczek.Komisja Jury dokonała oceny recytacji w oparciu o następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria 1 – wychowankowie przedszkoli:
I miejsce – Aleksandra Grzybowska – Ochronka Sióstr Służebniczek w Dębicy
II miejsce – Maksymilian Pazdan – Niepubliczne Przedszkole „Ukryty Dar” w Dębicy
III miejsce – Karol Radzik – Miejskie Przedszkole nr 2 Integracyjne w Dębicy
Wyróżnienie – Julia Dzik – Miejskie Przedszkole nr 2 Integracyjne w Dębicy
Kategoria 2 – uczniowie szkół podstawowych kl. I-III:
I miejsce – Katarzyna Bielak – Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy
II miejsce – Angelika Ujazda – Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy
III miejsce – Tomasz Mądro – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
Kategoria 3 – uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI:
I miejsce – Michał Kubek – Zespół Szkół nr 1 w Dębicy
II miejsce – Adrian Babicz – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu
III miejsce – Dominika Więcek- Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy
Kategoria 4 – uczniowie gimnazjum:
I miejsce – Agnieszka Róg – Zespół Szkół nr 1 w Dębicy
II miejsce – Przemysław Kupiec – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
III miejsce – Mateusz Kontrabecki – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
Wyróżnienia: Katarzyna Słąba – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu, Jakub Dobek – Zespół Szkół nr 1 w Dębicy, Dawid Kargula – Zespół Szkół nr 1 w Dębicy, Sylwia Wojtuła – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy.
Kategoria 5 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Barbara Bazuła – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
II miejsce – Jagoda Jakubek – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
III miejsce – Patrycja Bandyk – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy.

Organizatorzy: Magdalena Sroczyńska, Krystyna Gałat, Małgorzata Hajduk.
Bardzo dziękujemy sponsorom p. Ewie Połomskiej – Dudziak oraz Grzegorzowi Piękosiowi, którzy przekazali środki finansowe na organizację konkursu oraz zakup nagród.

Skip to content