Przejdź do treści
II SZKOLNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA – REGULAMIN
7 marca 2015

II SZKOLNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA – REGULAMIN

REGULAMIN II SZKOLNEJ OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

Cele:
–    rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy,
–    kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz wiary we własne siły i możliwości,
–    promowanie  umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia,
–    poszerzanie i utrwalanie wiedzy nt. wielkości zbiorów, figur geometrycznych, nominałów monet i banknotów,
–    usprawnianie umiejętności liczenia z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań tj. dodawanie, odejmowanie i mnożenie,
–    wspieranie uczniów uzdolnionych matematycznie.

II  Szkolna Olimpiada Umiejętności Matematycznych jest organizowana 20 marca 2015r.  dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy z następującego zakresu wiedzy i umiejętności:

Szkoła Podstawowa:
Część I
– rozróżnianie podstawowych kolorów tj. biały, czarny, czerwony, zielony,
– rozpoznawanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt,
– porównywanie zbiorów zabawek:  < , >, =
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego w formie inscenizacji w zakresie 10,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10  – na konkretach lub w pamięci,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na kalkulatorze.

Gimnazjum
Część I
– rozróżnianie kolorów tj. biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny,
– rozpoznawanie figur geometrycznych tj. koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,
– porównywanie zbiorów monet: < , >, =
– szacunkowe określanie długości przez porównywanie,
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego w formie inscenizacji w zakresie 20,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 – na konkretach lub w pamięci,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 – na kalkulatorze.

Szkoła Przysposabiająca  do Pracy
Część I
– rozróżnianie kolorów tj. żółty, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy,
– rozpoznawanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, owal;
– porównywanie zbiorów banknotów : < , >, =
– określanie długości przedmiotów przy pomocy metra,
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego w formie inscenizacji w zakresie 25,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na konkretach lub w pamięci,
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie i mnożenie w zakresie 100 – na kalkulatorze.

Konkurs przeprowadza się oddzielnie dla każdego typu szkoły:
część I – w formie ustnej, część II – w formie pisemnej.Zadania odczytywane będą na głos. Za prawidłową odpowiedź  w części I uczestnik otrzymuje żeton. Działania na liczbach  w części II będą oceniane punktowo. Wynik będzie sumą zdobytych żetonów i punktów. Na ich podstawie przyznane zostaną miejsca I, II i III na każdym etapie nauczania.
Uczestników  II Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych zgłaszają wychowawcy lub nauczyciele funkcjonowania poszczególnych klas do dnia 13 marca 2015 r. u organizatorów konkursu.

W zgłoszeniu należy uwzględnić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Skład komisji konkursowej:
p. Bogusława Strzyż – przewodnicząca, opiekun uczniów gimnazjum;
p. Anna Borkowska – z – ca przewodniczącego; opiekun uczniów SPdP;
p. Ewelina Dudziak – koordynator, opiekun uczniów szkoły podstawowej.

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni posiadać własne kalkulatory.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 kwietnia 2015 r. na tablicy informacyjnej oraz na szkolnej stronie internetowej.

Za zdobycie I, II i III miejsca laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Najnowsze wpisy

Komunikat  28.10.2020
Komunikat 28.10.2020

28 października 2020

Komunikat
Komunikat

24 października 2020

MARCINKOWE ROGALE POMOGĄ WOJTKOWI
MARCINKOWE ROGALE POMOGĄ WOJTKOWI

20 października 2020

JADŁOSPIS 19.10-30.10
JADŁOSPIS 19.10-30.10

19 października 2020

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

17 października 2020

Skip to content