Przejdź do treści
II PODKARPACKI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY Z PIERWSZEJ POMOCY
5 grudnia 2019

II PODKARPACKI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY Z PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 21 listopada, w Rudniku nad Sanem odbył się II Podkarpacki Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Pierwszej Pomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod hasłem „Umiem-Potrafię-Pomogę”. Wzięło w nim udział czterech uczniów z naszej szkoły: Wiktoria Banaś, Patrycja Blicharz, Sylwia Wojtuła i Przemysław Kupiec. Pierwsza część turnieju obejmowała test pisemny. Druga część polegała na zadaniach praktycznych i odpowiadaniu na pytania ratowników medycznych. Pytania dotyczyły określonych sytuacji zagrażających życiu, bądź zachowania się w sytuacji m.in.zranienia, krwotoku z nosa, oparzenia. W dalszej części, ratownicy medyczni zaprezentowali użycie defibrylatora AED oraz transport poszkodowanego. W trakcie turnieju uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Istotą spotkania było kształtowanie właściwych postaw, integracja i dobra zabawa. Urszula Burkat No Valid Folder Selected

Skip to content