Przejdź do treści
DZIEŃ OTWARTY NASZEJ SZKOŁY 2019
15 marca 2019

DZIEŃ OTWARTY NASZEJ SZKOŁY 2019

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy w dniu 07 marca 2019 roku zorganizował dla rodziców, dzieci i młodzieży z powiatu dębickiego Dzień Otwarty. Spotkanie, prowadzone przed dyrektor panią Martę Biłas, było okazją do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną i terapeutyczną placówki skierowaną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Goście mieli okazję obejrzeć program artystyczny z prezentacją multimedialną o działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły. No Valid Folder Selected

Osoby zainteresowane mogły wziąć udział w zajęciach praktycznych w ramach wszystkich przedmiotów realizowanych w placówce na poszczególnych etapach nauczania, a także skorzystać z zajęć specjalistycznych. Rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w zajęciach praktycznych z: gospodarstwa domowego, dekoratorstwa, uprawy roślin, stolarstwa czy szycia. Urozmaiceniem były też spotkania w grupie harcerzy, plastyków oraz poszukiwaczy nowych edukacyjnych programów multimedialnych. Przybyli goście zapoznali się z kadrą pedagogiczną, wyposażeniem szkoły w nowoczesny sprzęt służący do: metody EEG Biofeedback, Integracji Sensorycznej, komunikacji alternatywnej AAC oraz w Sali Polisensorycznego Doświadczania Świata. W czasie gdy dzieci pod opieką nauczycieli atrakcyjnie spędzały czas, rodzice mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami w zakresie: EEG Biofeedback, Metody SI, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej, neurologopedii, komunikacji alternatywnej ACC oraz terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Przybyłym gościom dziękujemy za odwiedziny, a wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zapoznanie się z ofertą szkoły. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy trwa cały rok.

 

Skip to content