Przejdź do treści
DZIEŃ OTWARTY 2018
13 marca 2018

DZIEŃ OTWARTY 2018

6 marca 2018 r. w Zespole Szkól Specjalnych w Dębicy odbył się Dzień Otwarty. Spotkanie było okazją do zapoznania się z bogatą ofertą placówki oraz do skorzystania z porad nauczycieli i specjalistów. Goście obejrzeli program artystyczny, spotkali się z dyrektorem panią Martą Biłas, która opowiedziała o działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły. No Valid Folder Selected

Osoby zainteresowane mogły wziąć udział w zajęciach praktycznych w ramach wszystkich przedmiotów realizowanych w placówce na poszczególnych etapach nauczania a także skorzystały z zajęć specjalistycznych. Największym powodzeniem cieszyły się zajęcia plastyczne, gospodarstwa domowego, uprawy  roślin oraz specjalistyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu takiego jak: komunikacja alternatywna AAC, logopedia, EEG Biofeedback oraz Integracja Sensoryczna. Bardzo atrakcyjna i urozmaicona oferta zainteresowała zarówno rodziców jak i uczniów, którzy chętnie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej, klas gimnazjalnych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy trwa cały rok.

Skip to content