Przejdź do treści
DĘBICA WCZORAJ I DZIŚ – KONKURS
6 listopada 2018

DĘBICA WCZORAJ I DZIŚ – KONKURS

W dniu 30 października 2018 roku w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Akademickiej odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym „Dębica dawniej i dziś”. Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Dębicy Mariusza Szewczyka i został przygotowany przez Zespół Szkół Specjalnych wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dębicy. No Valid Folder Selected

Konkurs został zorganizowany z okazji obchodów 660-lecia lokacji miasta Dębica i skierowany był do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Celami konkursu były m.in.: propagowanie postaw patriotycznych wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i przynależności do środowiska lokalnego, popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii miasta Dębica oraz najważniejszych obiektach, uwrażliwienie na piękno przyrody Dębicy oraz jej okolic, rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i inspirowanie do twórczej aktywności. Komisja konkursowa w składzie: Ryszard Kucab – przewodniczący, Mariola Zając i Karina Watoła oceniła kilkadziesiąt prac i wyłoniła nagrodzonych. W imieniu władz miasta Dębicy nagrody wręczył Zastępca Burmistrza – Wojciech Iwasieczko oraz  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Miejskiego w Dębicy Jan Borek. Atrakcyjne nagrody dla  laureatów oraz wyróżnionych zostały ufundowane przez miasto Dębica. W kategorii przedszkoli I miejsce przyznano Maksymilianowi Szczygłowi z ochronki Sióstr Służebniczek. W kategorii klas młodszych szkół podstawowych pierwsze miejsce przyznano Patrykowi Zielińskiemu z SP nr 11, II miejsce uzyskała Maja Szczepańska z ZSS. W kategorii starszych klas szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyła Karolina Daniel z Weldon School, II miejsce ex aequo: Szymon Gil z SP nr 5 oraz Franciszek Bukowski z Weldon Schoool, III miejsce Jakub Dodek z SP nr 5. Komisja przyznała w tej kategorii 4 wyróżnienia. Otrzymali je: Barbara Nicoś z SP nr 5, Monika Erazmus z ZSS, Paweł Niemiec z SP nr 2 oraz Hubert Ryba z SP nr 5. W ostatniej kategorii obejmującej szkoły przysposabiające do zawodu i dorosłych z innych placówek pierwsze miejsce przyznano Joannie Kilian z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Bobrowej, II miejsce Piotrowi Świątkowi z ZSS i III miejsce Agnieszce Stelmach z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy.Wyróżnienia: Jagoda Jakubek z WTZ w Bobrowej, Dawid Czuba z ZSS, Joanna Klisiewicz z WTZ w Dębicy i Aneta Wołowiec z ZSS. Przyznano również nagrody specjalne. Nagrody Prezesa MKS w Dębicy, które otrzymali: Weronika Czerepak, Bartłomiej Puzon oraz Wojciech Baran wręczył pan Piotr Chęciek. Nagrody Prezesa Stowarzyszenia ” Z Potrzeby Serca” działającego przy ZSS w Dębicy otrzymali: Patrycja Blicharz, Gabriela Michałęk oraz Marcin Aleksandrowicz. Wręczyła je pani Karina Watoła. Nagrody Rady Rodziców przy ZSS w Dębicy otrzymali: Mateusz Kontrabecki oraz Kamil Jurkowski, a wręczyła je przewodnicząca Rady Rodziców pani Wioletta Dubiel.

 

Skip to content